Nyheter 

 

Bildstödet Mora - startade 1996

 • Anpassar och producerar etikettark
  i olika storlekar till dataprogrammet Bildfabriken
 • Utvecklat och producerar anpassade
  almanackan StorAlma
 • Erfarenhet av att anpassa webbplatser
  med ljud- och bildstöd för personer med
  funktionshinder
 • Erfarenhet av att producera webbplatser