Nyheter 

 

Länkar - samlade i kategorier

 

Partners
Trollreda
www.vgregion.se/vgrtemplates/BildRightPage____31796.aspx
www.trollreda.vgregion.se/

www.handitek.se/bildfabriken/
Bildfabriksprogrammen enkla verktyg för bildstöd


Tillgänglighet
Länksamling inom denna webbplats

www.hi.se
Fakta om funktionshinder, Hjälpmedelsinstitutet

www.handisoft.se
Företag som arbetar med tillgänglighet bl.a.

www.ho.se
Handikappombudsmannens tillgänglighetscenter.

Anpassningar
www.handitek.se
www.flexenita.se


Interaktivitet
www.permobil.se
Nyttan av Internet. Visning av produkter som går att vrida
360 grader och som kan visas i olika varianter allt efter egen smak.