Nyheter 

 

Länkar - mer information om tillgänglighet


Common Look and Feel
Kanadensiskt initiativ på området tillgängliga webbtjänster.

Designing WWW Pages for Access by Persons with Disabilities
Sidan handlar om hur man kan skapa tillgängliga webbsidor
med stilmallar, CSS.

Microsoft
Information och tips för att göra tillgängliga webbsidor.

Tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll
Den del av handlingsplanen för eEurope som särskilt rör IT för människor med funktionshinder

RNIB's Campaign for Better Web Design
U.K.

Glada Hudikteatern
Personer med utvecklingsstörning spelar
ihop med personer med normalstörning

Trace Center
IT-tillgänglighet för funktionshindrade, USA.

Center for Tilgaengelighed
Danmark

DAHJM
Regionalt resurscenter för DAtorbaserade HJälpMedel

WebABLE
Företag som erbjuder tillgängliga webblösningar, USA.

Web Accessibility Initiative
(WAI) W3C:s rekommendationer för tillgängliga webbsidor.

Handisoft
Accessible computing.

Handitek
Förståndiga hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning.